Alkohol- och drogpolicy - SSG Specialstäd och Golvrenoveringar AB
16683
page,page-id-16683,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
SSG_LOGO_Webb

SSG Specialstäd och Golvrenoveringar AB – Alkohol- och drogpolicy

Gäller på alla SSGs arbetsplatser.
Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår oss alla och innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå en god hälsa samt en trygg och säker arbetsmiljö.

 

• Mål
En trygg och drogfri arbetsplats.
Vi reagerar och agerar tidigt.
Medarbetare med problem ska våga söka stöd och hjälp.

 

• Omfattning
Policyn gäller för alla som utför arbete på SSGs arbetsplatser.

 

• Regler
Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad på arbetet.
En påverkad eller bakrusig person kan innebära en risk för sig själv och sina arbetskamrater och ska avvisas från arbetsplatsen omgående.

 

• Uppföljning
För att säkerställa att vår policy efterlevs genomförs alkohol- och drogtester.
Vid beslut av SSGs VD måste alla som arbetar på SSGs arbetsplatser vara beredda att genomgå alkohol- och drogtest.

 

• Ansvar
VD ansvarar för att SSGs policy är känd och efterlevs.
Alla medarbetare i SSG har ett ansvar att följa policy samt att reagera och påtala om någon visar tecken på bakrus eller missbruk. VD har det yttersta ansvaret.

 

Vi reagerar och agerar för att vi bryr oss!
*Med droger menas, utöver alkohol och narkotika, även receptbelagda läkemedel utan läkarordination och anabola steroider.

 

Patrik Lundin
VD, SSG Specialstäd och Golvrenoveringar AB